...

dr Krystian Szmyt

psycholog

Poznań, Nowa Sól
Umów się na wizytę Kontakt ze mną

Informacje o mnie

Kilka słów...

Najważniejsze informacje dla pacjentów :

=======================================================================================
Myśląc o Państwa bezpieczeństwie z godnie najwyższymi standardami (Niemiecko - Austriacko - Szwajcarskimi), cała klinika została wyposażona w systemy czujników monitorujących - (Bakterie, wirusy - włącznie z COVID 19, alergiczne, pyły PM10 - PM 2,5,). Rozwijając tę myśl mam na uwadze to, że w przypadku wykrycia jakiejkolwiek zmiany w powietrzu systemy automatycznie lokalizują miejsce niszcząc patogen w powietrzu wewnątrz kliniki.
Ponadto powietrze które jest zaciągane z zewnątrz jest też dodatkowo filtrowane przez systemy filtracyjne niszczące wszystkie wirusy, bakterie pyły i alergie.
Filtracja następuje poprzez:
-Filtry wstępne - zatrzymujące większe zanieczyszczenia
-Filtr węglowy z dodatkową powłoką krzemionkową pochłaniający nie tylko nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy i LZO, ale również tlenki azotu (NOx) oraz siarki (SOx), co nie jest możliwe w przypadku zwykłych filtrów węglowych.
-Filtry HEPA H13 pyły zawieszone PM10 i PM2,5, alergeny czy bakterie, a skuteczność (99,97%).
- Systemy wykrywające poziom wilgotności
- Systemy wewnątrz kliniki pozwalają na to, że całość kliniki jest chroniona od groźnych patogenów takich jak (wirusy, bakterie czy pleśń) według najnowocześniejszych i najskuteczniejszych standardów moich klinik
Dodatkowo klinika posiada specjalny mikroklimat dając osobom z problemami alergicznymi ukojenie oraz komfort.
Poczucie bezpieczeństwa jest też dla mnie bardzo ważne i dlatego cała klinika jest wyposażona w system kamer (wyłączonych) na czas spotkań z pacjentami. Natomiast cała dokumentacja zebrana podczas sesji zostaje zaszyfrowana i z archiwizowana do odpowiednich certyfikowanych jednostek odpowiadających za ochronę danych osobowych.

Pamiętajcie, że godność człowieka jak i jego bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze.

CERTYFIKOWANY Psycholog spec. Neuropsychologii klinicznej i Psychoterapii uczelni Polskiej w Warszawie o Nr: 18950 pracujący w ściśle zawężonej grupie badań klinicznych w odbudowywaniu i rozszyfrowywaniu struktur neuronalnych własnego autorstwa w laboratorium wojskowym Niemcy. Specjalista d/s uzależnień - (narkotyki, alkohol, hazard, lekomania), specjalista w leczeniu traumatycznych przeżyć, czyli PTSD - (zespół stresu pourazowego) -pacjenci mundurowi oraz cywilni z którymi pracuje na co dzień. Specjalista w nurcie behawioralno -poznawczej którą prowadzi w swoich trzech prywatnych klinikach - Düsseldorf - (Niemcy), Poznań oraz Nowa Sól. Posiada wysokie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.
 Oferuję pomoc w zakresie konsultacji psychologicznych, neuropsychologicznych, prowadzenie leczenia w kierunku depresji, nerwic, zaburzeń lękowych, zaniżonej samooceny, problemów w relacjach oraz zaburzeń jedzenia. Prowadzę również konsultacje oraz psychoedukację d/s uzależnień (alkohol, substancje psychoaktywne oraz uzależnienia behawioralne, m.in.: hazard, jedzenie, zakupy, pornografia, seks).
Jak każda szanująca się osoba, która ukończy studia w kierunku psychologa/neuropsychologa/terapeuty powinna mieć swoją superwizje. Ja posiadam ich aż cztery z powodu bardzo odpowiedzialnego zawodu. Dbanie o jakość oraz umysł są dla mnie najwyższym priorytetem.

Rozpoczęcie terapii zależy od wielu czynników w jakiej znajduje się pacjent. Pacjent trafiający do psychologa/neuropsychologa/terapeuty powinien wiedzieć, że dla nas bardzo ważne są jego myśli, ponieważ, to co wpływa na nasz stan emocjonalny i na nasze zachowanie, to właśnie sposób naszego myślenia. Wedle zasady „jak pomyślisz, tak się poczujesz i tak się zachowasz”.
W trakcie spotkań tworzona jest identyfikacja a dalej źródło problemu. Na tej podstawie tworzona jest tzw. mapa, dzięki której poznajemy mechanizm aktualnego samopoczucia i funkcjonowania, która ukierunkowuje osoby prowadzące w jakim nurcie dany specjalista może z nami pracować. Czasami specjalista będąc wzbogacony o nowe doświadczenia pacjenta może w między czasie zmienić nurt psychoterapeutyczny dając lepsze efekty.
Pamiętajmy, że dobra terapia zależy od tego na ile pacjent jest w stanie opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Niekiedy pacjenci skrzętnie ukrywają połowę informacji, ponieważ wstyd, cierpienie a czasem niezrozumienie powodują wyparcie informacji, które są kluczowe do rozwiązania danego problemu. Dlatego też tak jak już wspomniałem wcześniej oferuję konsultacje, która pozwala na rzetelne i precyzyjne rozpoznanie oraz dalsze wsparcie w kwestii doboru skutecznych i właściwych metod.

UWAGA PACJENCI!!!

Każdy pacjent, który podejmuję się spotkań z lekarzem na konsultacje wie, że jest zobowiązany w różnych instytucjach do podpisania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, która wymaga płatności z góry za cały miesiąc. Sytuacja powoduje to, że każdy z Państwa, nie pojawiający się na wizycie traci swój drogocenny czas i pieniądze, nakładając ty samym blokadę innym pacjentom, którzy potrzebują pomocy.
Idąc ku nowoczesnym rozwiązaniom dla państwa w moich klinikach, umowy Państwo nie podpisują i nie płacą z góry, jednakże nakłada na moich pacjentów odpowiedzialność pilnowania swoich terminów z pełną świadomością. Pacjenci, którzy nie mogą przyjść na umówioną wizytę mogą skorzystać z konsultacji online, aby nie stracić swojej wizyty nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. W takim przypadku jest niezwłocznie poinformowanie lekarza o zmianie wizyty stacjonarnej na online (telefonicznie). Usługa zmiany z wizyty stacjonarnej na online jest bezpłatna.
Brak utrzymania terminu jak wyżej może doprowadzić do dodatkowych opłat przedstawionych poniżej.
Myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie i udogodnienie dla Państwa jak i poszanowanie samego lekarza.

Pamiętajmy, że każde przesunięcie oraz niewstawienie się na umówione spotkanie skutkuje opłatami jak poniżej:

REGULAMIN

1- Przesunięcie wizyty na inną godzinę w dniu spotkania, jeśli takowa godzina będzie możliwa i dostępna dla pacjenta - 0 zł
2 - Przesunięcie wizyty przez pacjenta z odległego terminu na wcześniejszy termin z powodu zwolnienia się miejsca - 0 zł (Wiadomość o opłacie za przesunięcie wizyty proszę uważać za nieważne a Państwa konto obciążone kwotą 100 zł zostaje automatycznie wyzerowanie). -UWAGA!! NIE DOTYCZY TO OSÓB UMAWIAJĄCYCH PORAZ PIERWSZY WIZYTĘ PRZEZ SYSTEM ZNANEGO LEKARZA!!!
3- Usługa zmiany wizyty stacjonarnej na online nawet godzinę przed wizytą dla pacjenta - 0 zł
4- Przesunięcie wizyty przez pacjenta 12h przed spotkaniem - 100 zł
5- Przesunięcie wizyty przez pacjenta w dniu spotkania - koszt jest uzależniony od programu wprowadzonego dla pacjenta
220 zł
6 - Niestawienie się na umówioną wizytę zarezerwowaną przez pacjenta, to koszt w zależności od programu wprowadzonego dla pacjenta począwszy od konsultacji indywidualnej (podstawowej) - 220 zł
7 - Rezygnacja z wizyty - opłata z godnie kwotą ustaloną za konsultacje w jakiej znajduje się grupie pacjent, czyli: indywidualnej (podstawowa), OCD, PTSD, DDA, UZALEŻNIENIA itp.
8 - Pobranie kolejnej opłaty za sesje rozpocznie się po 50 min. Kwota jest pobierana w całości ustalona w programie początkowym w jakim znajduje pacjent. Pacjent po zakończonej sesji 45 min i ustaleniu kolejnej wizyty (Max 5 min), powinien opuścić gabinet zwalniając tym samym miejsce osobie oczekującej przed kliniką.
Świadome przedłużanie sesji przez pacjenta powoduje pobranie następnej opłaty w całości za kolejną sesje nawet jeśli będzie trwała 10 lub 15 min lub całe 45 min i nie będzie ona kolidowała z oczekującym pacjentem.
9 - Wszystkie zarezerwowane wizyty muszą być opłacone nawet jeśli z nich zrezygnujemy.
10 – Każdy pacjent, który ma wizytę Online ma obowiązek opłacić wszystkie wizyty lub wizytę przez „znanego lekarza” lub na konto lekarza prowadzącego.
Każdy przelew powinien zawierać w tytule Imię i Nazwisko oraz Data spotkania. Jeśli natomiast lekarz zadecyduje inną formę (opłat za wizytę), poinformuje o tym pacjenta i dostosuje indywidualnie.
Prosimy o rozważne wykupywanie lub rezerwowanie miejsc.
- Zwolnienie z opłat może nastąpić tylko wtedy, jeśli pacjent przedłoży odpowiedni dokument o pobycie w szpitalu z datą, która nakłada się na planowany dzień wizyty.
Taki dokument trzeba przesłać na adres mailowy - e-mail
11 - Dodatkowe opłaty wynikające z (przesunięcia wizyty, odwołania wizyty), muszą być opłacone w postaci (blik, przelew) w dniu dokonywania operacji na koncie pacjenta. Brak wpłaty powoduje zamrożenie kolejnej wizyty/wizyt.
12 - Niedostosowanie się do regulaminu lub ujawnienie treści terapii przez pacjenta osobom trzecim spowoduje złamanie regulaminu, a tym samym usunięcia pacjenta z programu.
13 - Lekarz prowadzący pacjenta może zrezygnować z dalszego kontynuowania konsultacji nie podając żadnej przyczyny.

Natomiast jeśli o wystawienie opinii lub zaświadczenia dla różnych instytucji , to sytuacja wygląda następująco:

-Wystawienie opinii do DPS ( Dom Pomocy Społecznej w kraju - Polska ) koszt 800 zł
-Wystawienie zaświadczenia do ( Szkoła w kraju - Polska ) koszt 300 zł
-Wystawienie zaświadczenia dla ( Lekarza w kraju - dokument potwierdzenia w kraju - Polska ) koszt 300 zł
-Wystawienie zaświadczenia dla ( Urzędu w kraju - Polska ) koszt 500 zł
-Wystawienie zaświadczenia do komunikacji ( pojazdami mechanicznymi w kraju - Polska ) koszt 700 zł
-Wystawienie zaświadczenia dla instytucji - (kancelaria prawnicza, Sąd, Kurator w kraju - Polska) koszt 1000 zł

Pacjentów prosi się o odpowiedzialne wybieranie terminów i ich przestrzeganie, ponieważ każdy pacjent powinien szanować innych pacjentów czekających w kolejce na konsultacje.

Z poważaniem
Krystian Szmyt
Dr. Psycholog
Spec. Neuropsychologii klinicznej i Psychoterapii

Zakres porad
 • Neuropsychologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychoterapia
Edukacja
 • Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Warszawie
 • Warsaw Management University Headquartered in Warsaw
Znajomość języków
 • angielski
Certyfikaty
Choroby
 • lęki
 • zaburzenia lękowe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia emocjonalne
 • kryzys w związku
 • stres
 • kryzys emocjonalny
 • zaburzenia osobowości
 • PTSD
 • zespół stresu pourazowego
 • zespół lęku uogólnionego
 • DDD - dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej
 • uzależnienia
 • nerwica natręctw
 • ataki paniki
 • depresja
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • schizofrenia
 • ADHD
 • ADD ( zaburzenia koncertacji uwagi )
Profile

Umów się na wizytę

Rodzina w Terapii ODDZIAŁ - POZNAŃ

Rolna 41/8
61-491 Poznań, wielkopolskie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Konsultacje onlineZadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

rodzinawterapii - ODDZIAŁ - NOWA SÓL

Traugutta 12b/1
67-100 Nowa Sól, lubuskie
Zadzwoń do specjalisty

Cennik

terapia zaburzeń lękowych 250 zł
psychoterapia zaburzeń seksualnych online 250 zł
psychoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 250 zł
psychoterapia uzależnień 250 zł
psychoterapia traumy 270 zł
psychoterapia seksuologiczna 250 zł
Psychoterapia par LGBT+ 260 zł
psychoterapia par i małżeństw 260 zł
kryzys zawodowy i prewencja wypalenia zawodowego 250 zł
konsultacja neuropsychologiczna 300 zł
zaświadczenie o uczęszczaniu na psychoterapię 500 zł
terapia DDA 250 zł
hipnoterapia depresji 250 zł
terapia rodzinna 280 zł
Psychoterapia 220 zł
terapia uzależnień 240 zł
poradnictwo dla rodziców 250 zł
Terapia PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji 270 zł
psychoterapia online 220 zł
Konsultacja psychologiczna online 220 zł
konsultacja neuropsychologiczna online 300 zł
Konsultacja psychologiczna 220 zł
psychoterapia rodzinna 280 zł
psychoterapia partnerska 260 zł
terapia małżeńska 260 zł
konsultacja telefoniczna 220 zł
psychoterapia indywidualna 220 zł
konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) 220 zł
poradnictwo psychologiczne 220 zł
psychoterapia grupowa 200 zł

Opinie pacjentów

Krystian to wspaniały terapeuta i człowiek. Stosuje unikalne podejście, które skutecznie pozwala pokonywać problemy bieżące oraz te z przeszłości. Zaangażowanie, wsparcie i inspiracja do zmiany na lepsze - na 200%
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolona z terapii u pana, chodzę na nią z partnerem i sama też. Jest ogrom empatii i zrozumienia a przy tym profesjonalizm i ogrom wiedzy.
Pacjent
Pacjent
Bardzo świetny lekarz nie ocenia Cię za to gdzie znajdujesz się dziś w swoim życiu lecz szuka zapalnika i go próbuje rozbroić naprawić cudowne podejście do osoby leczonej traktuje cię jak najlepszego przyjaciela
Pacjent
Pacjent
Profesjonalista, serdeczny,rzetelny,polecam serdecznie
Pacjent
Pacjent
Przyjazne miejsce w którym można szukać pomocy ze swoimi problemami.
Pacjent
Pacjent
Terapię z Krystianem mogę nazwać swoim największym osiągniecie w ciągu ostatnich trzech lat. Jest on terapeutą, który przede wszystkim kładzie nacisk na budowaniu zaufania i relacji z pacjentem. Wraz ze swoim zaangażowaniem w problemy pacjenta i jego postępy w terapii , w mojej opinii stanowi on skutecznego terapeutę. Świetny profesjonalistą!
Pacjent
Pacjent
Spotkanie zmieniło sposób patrzenia na dzisiejszy dzień, mam nadzieję że kolejne spotkania zmienią sposób patrzenia na przyszłość. Ufam doktorowi i chcę spróbować popracować nad swoimi problemami i swoim myśleniem. Dziękuję za nadzieję
Pacjent
Pacjent
:) bardzo dobry kontakt z pacjentem.pełen profesjonalizm.
Pacjent
Pacjent
Witam, zbierałem się dość długo żeby wystawić opinię z reguły tego nie robię. "Człowiek" ----> "nie mylić z angel" z którym całkiem przypadkiem zacząłem pracować i zdecydowałem się na terapię Pan Krystian. Genialne terapeuta który nie traktuje ludzi przedmiotowo "jako klientów" pomógł mi przejść przez bardzo trudny okres mojego życia, od pierwszego kontaktu wzbudził we mnie zaufanie Nauczył mnie mówić o emocjach uczuciach itd. Doszedłem do ważnego ---->> znalazlem siebie Nie petrze w tyl bo ma to nie mam wpływu - Wszystko czego potrzebuje jest we mnie. Z całą pewnością i przekonianiem 10000%% moge polecić Pana Dr Krystian Szmyt - Psycholog spec. Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Dziękuję Panie Krystianie
Pacjent
Pacjent
Nigdy nie podejmuje się pisania opinii odnośnie wizyt gdziekolwiek, ale tutaj znajdę wyjątek. Innej osoby na tym miejscu po prostu nie widzę, człowiek wielkiego serca i umiejętności w pracy. Pan Krystian to uosobienie dobra. Nie rozwiązywał problemów, ale uczył je rozwiązać. Ogrom wiedzy i chęć pomocy a przy tym wielki uśmiech do świata. To co mi się najbardziej podobało to atmosfera spotkań, komfort, luz i swoboda. Nic więcej nie trzeba dodawać ;)
Pacjent
Pacjent
Lekarz z pasja i podejściem do pacjenta indywidualnie. Polecam z całego serca bo umie słuchać , rozumieć i działać… dla mnie miód na moje problemy … Człowiek niezastąpiony …
Pacjent
Pacjent
Psycholg przedstawił się jak osoba godna zaufania mimo naszego wieku.
Pacjent
Pacjent
Najważniejsza dla mnie była życzliwość. Kierując się wyborem psychoterapeuty uznałem, że nurt jest drugorzędny. Narzędzia, sposoby, techniki to tylko wyspy na oceanie empatii... Po półtora roku regularnych wizyt, nadal uważam, że warto do Pana Krystiana trafić. Jest dyspozycyjny, również poza terapią. Potrafi z zaangażowaniem słuchać, rzetelnie analizować, współpracuje z innymi specjalistami. Ciężka praca nad sobą wraz z pomocą takiego człowieka będzie dobrą drogą do zrozumienia czego tak naprawdę potrzebujemy i jak to osiągnąć. Terapia pozwoliła mi podnieść kompetencje w pracy zw. z komunikacją medyczną, poszerzyła wiedzę w zakresie opieki nad innymi pacjentami oraz współpracy z zespołem terapeutycznym. Dzięki temu zdałem sobie sprawę dlaczego CBT uznano jako najskuteczniejszą metodę postępowania terapeutycznego. Gabinet dobrze urządzony, zadbany, bardzo czysto. Dostęp do wody/kawy. Drodzy a zacni przyszli Pacjenci, dopilnujcie proszę, żeby nie wymieniał tego wspaniałego biurka!
Pacjent
Pacjent
Każda wizyta to kolejny krok w lepszym byciu sobą. Pełne zaangażowanie oraz szczera chęć pomocy u p.Krystiana to już niestety rzadkość u innych lekarzy. Szczerze polecam
Pacjent
Pacjent
Z panem Krystianem pracuję już rok. Od początku złapaliśmy bardzo dobry kontakt, pan Krystian był bardzo zaangażowany w moje sprawy, podejmował trafne decyzje i szybko wdrożył program leczenia i regularnej terapii. Przez ten rok bardzo dużo zmieniło się w moim codziennym życiu, wróciłem na właściwe tory i czuję progres z każdym miesiącem. Terapia jest prowadzona w bardzo przyjaznej atmosferze z dbałością o samopoczucie pacjenta. Pan Krystian pozostaje do dyspozycji pacjenta również poza terapią, w krytycznych sytuacjach służy pomocą i stara się rozwiązać problem jak tylko to możliwe. Jest również bardzo otwartą osobą, nie ocenia, ma ogromne pokłady życzliwości i zrozumienia dla pacjenta. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, to proszę się nie wahać. Po roku regularnych wizyt nadal uważam, że Pan Krystian jest możliwie najlepszą osobą do której można trafić.
Pacjent
Pacjent
Wspaniała osobowość! Bardzo długo szukałam odpowiedniej osoby, która mogłaby mi pomoc uporządkować pewne sprawy, które utrudniają mi normalne, pełne radości życie. Myśle, ze w końcu trafiłam i niezmiernie cieszę się na kolejną rozmowę. Temat sie nie kończył, nie czułam żadnych blokad, nie czułam tak jak wcześniej sie to zdarzało; oceniającego spojrzenia lub braku zrozumienia. Pan Krystian jest bardzo empatyczną, pogodną, życzliwa i optymistyczna osobą… życzę każdemu, kto szuka pomocy, by trafił na tak cudownego człowieka, który daje nadzieje na lepsze jutro!
Pacjent
Pacjent
To już moja druga opinia i jak najbardziej podtrzymuje to co napisałam po swojej pierwszej wizycie. Pełen profesjonalizm,poczucie humoru,ogromna wiedza. Przyjacielski,przesympatyczny człowiek jeżeli szukacie specjalisty to nie wahajcie się ani sekundy Pan Krystian to odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Życzyłbym sobie aby w życiu otaczali mnie tacy ludzie jak Pan doktor. Gorąco polecam !!
Pacjent
Pacjent
Polecam. Warto. Świetne podejście. I trafna ocena
Pacjent
Pacjent
Osobiście po pierwszej wizycie czułem się lepiej. Czuć że Krystianowi zależy na swoich pacjentach. Sama terapia jest perfekcyjna w każdym aspekcie, dążenie do źródła problemu, omówienie zagrożeń i planu co dalej. Miejsce jest super, szczególnie dla tych którzy cenią sobie anonimowość. Z wizytami nigdy nie było problemu.
Pacjent
Pacjent
Czuję, że jestem w dobrych rękach, a poczułam to już od wejścia.Empatyczny, doświadczony człowiek z poczuciem humoru,bardzo rzetelny, miły i przede wszystkim inteligentny. Rozmowa przebiega naturalnie w przyjacielskiej atmosferze. Oczywiście,że polecam.
Pacjent
Pacjent
Czasem trochę czasu upłynie zanim trafi się na odpowiedniego specjalistę. Już wiem, że trafiłam. Teraz znów trochę czasu upłynie, zanim terapia zadziała. Jednak czuję, że jestem w dobrych rękach, a poczułam to już od wejścia. Uśmiech, luz, życzliwość, dowcip, a co najważniejsze profesjonalizm. Polecam. Ja już wiem, że mam swojego lekarza od duszy...
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolony z wizyt które kontynuuje. Gabinet jest przyjaznym miejscem w którym czuję się bardzo swobodnie Polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo empatyczny i otwarty specjalista. Zdecydowanie czuję się zaopiekowany oraz że mogę polegać na jego wiedzy oraz doświadczeniu.
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy człowiek i terapeuta, ze świetnym podejściem, humorem, zaangażowaniem i zrozumieniem. Empatyczny, doświadczony, potrafiący z ogromnym wyczuciem nie tylko trącić wewnętrzne ja, ale i nim zamieszać tak, że od razu się życie układa tak składniej i lepiej. Z całego serca polecamy pana Krystiana każdemu, i serdecznie życzymy innym okazji do spotkania takich ludzi na swojej drodze :) My jesteśmy zachwyceni, polecamy każdemu, kto w potrzebie.
Pacjent
Pacjent
Bardzo rzetelny, miły i przede wszystkim inteligentny i niekiedy nawet zabawny pan psycholog. Szczerze polecam...
Pacjent
Pacjent
Nigdy wcześniej nie pomyślałbym że będę korzystał z pomocy psychologa.Ale przyszedł taki czas kiedy w pośpiechu całego życia gdzieś się zagubiłem. Dziś po paru wizytach u Pana Krystiana cieszę się że podjąłem decyzję o leczeniu. Polecam
Pacjent
Pacjent
Pozytywne wrażenie i jeśli ktoś by szukał dla siebie lub dziecka psycholog polecam z czystym sumieniem to właśnie Pan doktor dał nam nadzieję już po pierwszej wizycie.
Pacjent
Pacjent
Przesympatyczny człowiek. Ogromna wiedza i duże zaangażowanie. Z całego serca polecam p. Krystiana.
Pacjent
Pacjent
Terapia prowadzona w bardzo miłej atmosferze, można powiedzieć, że odwiedza się dobrego znajomego który potrafi wysłuchać, skrytykować ale przede wszystkim pomóc. Pan Krystian, nie tylko bardzo pomógł mnie, ale także mojej najbliższej rodzinie. Oby takich specjalistów jak najwięcej.
Pacjent
Pacjent
Nie znam lepszego specjalisty! Wzbudza ogromne zaufanie, posiada mnóstwo empatii a gabinet jest tak przyjazny że chciałoby się w nim zamieszkać :) Pan Krystian przywraca wiarę w siebie, pomaga się uporać z każdą trudnością i problemem. Profesjonalne podejście a rozmowa przebiega naturalnie w przyjacielskiej atmosferze :))
Pacjent
Pacjent
Polecam. Terapia u Pana Krystiana pozwala mi skutecznie uwolnić się niechcianych wieloletnich nawyków. Pełna dyskrecja, zrozumienie pacjenta i szczere zaangażowanie.
Pacjent
Pacjent
W końcu ktoś to nie ocenia , a potrafi podnieść na duchu ! Świetny kontakt utrzymywany również poza wizytami . Polecam
Pacjent
Pacjent
Specjalista w całym tego słowa znaczeniu. Prawie jak ..... Przyjaciel??? Polecam.  
Pacjent
Pacjent
Świetny specjalista,zdecydowanie odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. Świetny kontakt od pierwszego spotkania,atmosfera u Pana Krystiana jest niesamowita,daje poczucie bezpieczeństwa Podczas sesji mam poczucie, że w końcu ktoś jest po mojej stronie i rzeczywiście chce mi pomóc wyplątać się z moich problemów. Wiem, że to dopiero początek mojej drogi, ale sądzę że po wielu nieudanych próbach z pewnością natrafiłam na odpowiedniego specjalistę. Polecam w stu procentach.
Pacjent
Pacjent
Pełny profesjonalizm nic dodać nic ująć po prostu Najlepszy wie jak podejść profesjonalnie do tematu
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam. Po kilku wizytach widzę zauważalną zmianę jakości swojego życia, a o to właśnie chodzi. Panie Krystianie - dziękuję za pomoc :)
Pacjent
Pacjent
Polecam konkretny specjalista Mega zaangażowanie chodzę regularnie i zaczynam zauważać w czym jest problem
Pacjent
Pacjent
Wizyta przebiegał w bardzo pozytywnej atmosferze. Lekarz jest pełen zaangażowania i widać w tym ogromną pasję.
Pacjent
Pacjent
Po prostu Mistrz nad mistrzami empatia trafność looz spokój wysłuchanie wszystko na tak i polecam Pania Krystiana
Pacjent
Pacjent
Sesje z Panem Krystianem zawsze przebiegają w atmosferze pełnej szacunku, pozytywnego humoru, profesjonalizmu i nieskrępowanej szczerości. Terapia pomaga mi zrozumieć głębie problemu, który mnie trapi, daje też poczucie bezpieczeństwa i zaufania w proces. Miałem swoje uprzedzenia i przekonania przed terapią, ale zostały szybko rozwiane przez pełne zaangażowanie ze strony Pana Krystiana. Cieszę się, że trafiłem właśnie tutaj :)
Pacjent
Pacjent
Polecam każdemu kto boi się odważyć, żeby zrobić coś dla siebie, żeby sobie pomóc. Atmosfera, którą tworzy Pan Krystian jest tak swobodna, ze można zapomnieć, że jest się na terapii. To moja pierwsza wizyta ale już wiem, że któregoś dnia wyjdę z gabinetu odmieniona z czystą głową. Naprawdę serdecznie polecam.
Pacjent
Pacjent
To była moja pierwsza wizyta u tego typu specjalisty. Byłem pełen obaw lecz nie zawiodłem się. Pan Krystian wysłuchał mnie a ja wyciągnąłem dużo refleksji. Choć wizyt czeka mnie pewnie jeszcze wiele to już w tym momencie szczerze mogę polecić. Wielki profesjonalizm.
Pacjent
Pacjent
Podczas wizyty spotkała mnie przyjazna atmosfera i swobodna rozmowa bez schematu lekarz-pacjent. Rewelacyjny wystrój gabinetu daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Serdecznie polecam
Pacjent
Pacjent
Miałam okazję uczęszczać na nie jedną wizytę. Bardzo dobra atmosfera, podejście i zaangażowanie lekarza w problemy pacjentów. Prowadzona sesja nie na jednej się skończy. Cieszy mnie, to że wprowadzane są naturalne metody leczenia, a nie farmakologiczne. Gorąco wszystkim polecam, szczególnie terapię dla par. :)
Pacjent
Pacjent
To była moja pierwsza wizyta u Pana Krystiana i jestem pewna, że nie ostatnia! Pan Krystian to bardzo otwarta osoba, która potrafi słuchać oraz zrozumieć innego człowieka. Moim zdaniem, jest nie tylko bardzo dobrym psychologiem, lecz również dobrym specjalistą w dziedzinie neuropsychologii. Szczegółowo opisał niektóre związki zachodzące między układem nerwowym a innymi procesami, co w moim przypadku mi bardzo pomogło i sprawiło to, że poczułam ulgę. Polecam z całego serca! :)
Pacjent
Pacjent
Pierwsza wizyta ok. Mam nadzieję, że terapia będzie skuteczna i przyniesie efekty, które będą dobre dla dzieci.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobra atmosfera, super podejście i zaangażowanie od samego początku wizyty. Profesjonalizm widoczny od samego początku konsultacji.
Pacjent
Pacjent
Wiele razy słyszałem o pozytywnych wpływach psychologów na nas, na nasze otoczenie i postrzeganie tego wszystkiego dookoła. Szczerze przyznam, że była to moja pierwsza wizyta, więc chciałem się porządnie przygotować, żeby w razie czego móc obronić własne przekonania w oparciu o zdobytą wiedzę. Co się okazało żadnej takiej obrony nie potrzebowałem, pan Krystian, mam wrażenie, że bardzo słusznie postawił diagnozę, dając mi przy tym nadzieję na znaczną poprawę tego, co tak naprawdę powinienem bronić. Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Pozytywnie , rzeczowo ,profesjonalnie oraz nietuzinkowe podejście do terapii polecam bardzo tego specjalistę.
Pacjent
Pacjent
Dwa słowa określające podejście lekarza : oddanie i zaangażowanie . To była wyjątkowa wizyta czułam się otoczona ciepłem oraz zrozumieniem . Dziękuję !
Pacjent
Pacjent
To moja pierwsza wizyta u jakiegokolwiek psychoterapeuty ale czuje ze jestem na właściwym miejscu. Na spotkaniach można czuć się mega spokojnie i nie martwić się o to ze ktoś Lub Coś wam przeszkodzi. Wszystkie złe zachowania i dolegliwości pacjenta są przejrzyście tłumaczone rozrysowywane czy nawet jeżeli potrzeba łopatologicznie tłumaczone. Bardzo Polecam.
Pacjent
Pacjent
Pierwszy raz od bardzo dawna mam odczucie, że jestem w dobrych rękach. Zaangażowanie i sposób w jaki Pan Krystian prowadzi zajęcia sprawiają, że aż chce się przyjść kolejny raz - czyli mega ułatwia to podjęcie decyzji o dalszym leczeniu. Dopiero zaczynam, ale już wiem, że kolejne sesje przyniosą efekty. Gorąco wszystkim polecam.
Pacjent
Pacjent
To moja pierwsza wizyta u Pana Krystiana i choć jestem dopiero na początku swojej terapeutycznej drogi, dziś po raz pierwszy od długiego czasu uwierzyłam, że mi się uda. Pan Krystian jest bardzo zaangażowany i poświęca pacjentowi 100% uwagi, buduje w gabinecie poczucie bezpieczeństwa swoją otwartością i naturalnością. Wierzę, w pojawienie się efektów naszej pracy. Szczerze polecam spotkanie z Panem Krystianem :)
Pacjent
Pacjent
Pan Krystian to specjalista przez duże „S”. Po dzisiejszym spotkaniu, wiem że rozpoczęcie u Niego terapii to była dobra decyzja. Po wyjściu z gabinetu odczułem wielką ulgę i całe napięcie zeszło ze mnie. Gabinet urządzony ze smakiem a atmosfera podczas wizyty wręcz niezwykła. Wystarczyło kilka minut i Pan Krystian rzeczowo określił w czym tkwi mój problem. Wiem, że praca z Nim wyciągnie mnie z tego dołka i naprawie wszystko, na czym mi zależy.
Pacjent
Pacjent
Pierwsza rozmowa z mgr Krystianem byla dynamiczna i konkretna. Bardzo ciekawy styl pracy - aktywnie, dociekliwie i bezposrednio. Zalozenia terapii opieraja sie na praktycznym zastosowaniu wiedzy o sobie i rozwniez weryfikacji myslenia. Po spotkaniu czuje sie lzej i jestem bardzo ciekawa co przyniosa nastepne.
Pacjent
Pacjent
Szczerze jestem w szoku, jak profesjonalnie i w ludzkiej atmosferze została przeprowadzona sesja! Nie było gadania o głupotkach tylko konkrety na przykładach, co pozwoliło dokładnie zobrazować sobie trudności i ich rozwiązanie. Mega!! Dziękuję i do zobaczenia!
Pacjent
Pacjent
Pierwsza wizyta, jak najbardziej na plus. Pełen profesjonalizm. Konkretne podejście do tematu. Przyjazna atmosfera.
Pacjent
Pacjent
Rano byłam kłębkiem nerwów w zapłakanym stanie. Po wizycie czuję sie jakby kamień spadł mi z serca! Polecam każdemu!
Pacjent
Pacjent
Po wyjściu z gabinetu jestem wyprostowany. Patrzę przed siebie, nie na chodnik pod stopami. Bardzo Polecam.
Pacjent
Pacjent
Doświadczenie, profesjonalizm, znajomość problemu, wskazówki pomocy, szczegółowe omówienie tematu, dobre podejście. Super naprawdę polecam.
Pacjent
Pacjent
Pełen profesjonalizm i ogromne zaangażowanie oraz wsparcie. Bardzo dobry kontakt z pacjentem. Szczegółowe informacje po zakończonej wizycie.
Pacjent
Pacjent
...

Chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną